English

ROZŠÍŘENÉ VYHLEDÁVÁNÍ

Katalog Nakladatelství KAROLINUM

PODROBNOSTI O TITULU:

Sport a pohyb v životě seniorů

[Sport and exercise in the life of senior citizens]

Slepička, Pavel - Mudrák, Jiří - Slepičková, Irena

e-kniha,  1. vydání
vydáno:  červen 2016
ISBN 9788024631202 (PDF)

doporučená cena:  140 Kč

obálka
E-KNIHA


K dispozici také jako

TIŠTĚNÁ KNIHA


Publikace svým zaměřením vychází z přání asi každého z nás dožít se co nejvyššího věku v co nejlepší tělesné a duševní kondici a přidat tak „život“ k létům a nejenom léta k životu“. Autoři se v uvedené souvislosti zaměřili na možnosti sportu a pohybu jako součásti životního stylu při naplňování uvedeného přání. Věnují pozornost zejména sociálním a psychologickým efektům různých forem pohybových aktivit na psychosociální zdraví seniorů. Prezentované poznatky vycházejí z dlouhodobého výzkumu zaměřeného na hledání souvislostí mezi životním stylem seniorů a jejich pohybovým režimem i s nástinem praktického využití. Vzhledem k prodlužující se době dožití jsou uváděné poznatky stále důležitější pro každého z nás.
Publikace proto může sloužit všem, kteří si chtějí rozšiřovat poznatky o možnostech sportu a pohybu při ovlivňování životního stylu a vytvářet si tak předpoklady pro aktivní životní styl i v seniorském věku.