English

ROZŠÍŘENÉ VYHLEDÁVÁNÍ

Katalog Nakladatelství KAROLINUM

PODROBNOSTI O TITULU:

Studijní texty k dějinám farmacie

Dohnal, František

e-kniha,  1. vydání
vydáno:  říjen 2014
ISBN 9788024626185 (PDF)

doporučená cena:  110 Kč

obálka
E-KNIHA


K dispozici také jako

TIŠTĚNÁ KNIHA


  • anotace

Studijní texty k dějinám farmacie jsou výchozím studijním materiálem pro předmět Historie a organizace farmacie. Farmacie je neoddělitelnou součástí zdravotnictví, proto obsahovou součástí textů je charakteristika zdravotnictví, které v každé dějinné etapě ovlivňovalo vývojové peripetie farmacie.
Učební text ovšem nemůže zachytit veškeré dějiny farmacie. Je účelově koncipovaným studijním materiálem vzhledem ke struktuře výše uvedeného předmětu.
Vedle civilní a světské linie (proudu) farmacie existují a mají svůj dějinný vývoj i farmacie vojenská a církevní lékárenství – je proto oprávněné věnovat jim samostatnou kapitolu v intencích kapitol farmaceutických odvětví. Základy dějin uvedených proudů jsou součástí textů a jsou vhodné jako studijní materiál pro volně volitelný předmět Vybrané kapitoly z dějin farmacie.