English

ROZŠÍŘENÉ VYHLEDÁVÁNÍ

Katalog Nakladatelství KAROLINUM

PODROBNOSTI O TITULU:

Fundamentals of Electroweak Theory

Hořejší, Jiří

vázaná,  352 str., 1. vydání
vydáno: duben 2003
ISBN 8024606399
doporučená cena:  345 Kč

obálkaMonografie profesora Jiřího Hořejšího, vycházející z jeho přednášek na pražské ČVUT, podává podrobný výklad základů standardního modelu elektroslabých interakcí. Autor popisuje různé teorie příčin rozdílného chování elektromagnetických a slabých interakcí. Věnuje se kalibračnímu poli jako rámci pro sjednocení obou druhů interakcí, spontánnímu narušení kalibrační symetrie či Higgsovým částicím. V poslední kapitole zachycuje rozšíření sjednocené teorie elektroslabých interakcí na hadrony, respektive kvarky. Pět závěrečných doplňků přináší rozbor některých technických aspektů standardního modelu, o něž se výklad opírá. Srozumitelně a zasvěceně podaný text je vybaven rejstříkem a seznamem vybrané literatury.