English

ROZŠÍŘENÉ VYHLEDÁVÁNÍPrezentace knih 12. 12. 2012doc. PhDr. Olga Lomová, CSc.  překladatelka publikace S´-ma Čchien: Kniha vrchních písařů


prof. PhDr. Petr Wittlich, CSc., autor publikace  Malíři české secese


Jiří Šerých, editor Korespondence Bohuslava Reynka


doc. PhDr. Jaroslav Med, CSc., editor Korespondence Bohuslava Reynka


(zleva) prof. RNDr. Pavel Kindlmann, DrSc., Ing. Karel Matějka, CSc. autoři publikace Lesy Šumavy, lýkožrout a ochrana přírody


PhDr. Jaromír Slomek hovoří o nové básnické sbírce Čistec Karla Šiktance