English

ROZŠÍŘENÉ VYHLEDÁVÁNÍ

PODROBNOSTI O EDICI:

Politeia

obálka

 • informace o edici
 • seznam titulů

 • Temný kontinent

  Mazower, Mark

  Evropa Marka Mazowera není kontinentem starých států a národů, ale v mnoha ohledech je velmi nová a v průběhu 20. století neustále "vynalézá" samu sebe prostřednictvím často bouřlivých a chaotických politických změn. Moderní demokracie a s ní úzce...

  vydáno: květen  2019
  doporučená cena: 450 Kč


  Kdo vládne světu?

  Chomsky, Noam

  Nejnovější kniha intelektuála, filozofa a aktivisty Noama Chomského přináší důkladnou kritickou analýzu současné mezinárodní situace. Autor zkoumá způsob, jakým Spojené státy – navzdory vzestupu Evropy a Asie – stále určují podmínky globálního...

  vydáno: květen  2019
  doporučená cena: 380 Kč


  Bylo to na věčné časy, dokud to neskončilo

  Jurčak, Alexej

  Kolaps socialismu byl pro obyvatele Sovětského svazu absolutně nečekaný, ale zároveň naprosto zákonitý. Ačkoli většina lidí v pozdním socialismu vnímala sovětský systém jako věčný a neměnný, byla současně připravena na jeho pád. Tento paradox se...

  vydáno: listopad  2018
  doporučená cena: 420 Kč


  Diskursivní teorie liberální demokracie

  Habermas, Jürgen

  Výbor textů obsahuje studie a doplňky Jürgena Habermase k jeho diskursivní politické a právní teorii demokratického právního státu, kterou systematicky vypracoval ve své monumentální knize „Faktizität und Geltung. Beiträge zur Diskurstheorie des...

  vydáno: srpen  2018
  doporučená cena: 310 Kč


  Morální základy politiky

  Shapiro, Ian

  Kniha současného amerického politického teoretika Iana Shapira je věnována zkoumání legitimity politické moci. Autor nejprve charakterizuje osvícenské pojetí politiky založené na vědě a následně podrobně rozebírá tři hlavní tradice, jež z tohoto...

  vydáno: květen  2018
  doporučená cena: 320 Kč


  Znetvořená demokracie

  Urbinati, Nadia

  Tato kniha je příspěvkem k debatě o současné krizi demokracie a možnostech jejího řešení. Autorka toto téma uchopuje prostřednictvím rozboru demokratických znetvoření, která nejsou kritikami demokracie samotné, ale spíše nezdařilými teoretickými a...

  vydáno: květen  2018
  doporučená cena: 390 Kč


  Spravedlnost: Co je správné dělat

  Sandel, Michael

  V knižním zpracování populárního televizního pořadu profesora Michaela Sandela (Harvard) se čtenáři představují svižně a vtipně psané kapitoly, bohatě doplněné aktuálními příklady problematiky spravedlnosti. Rozehrávají se v nich některé z...

  vydáno: listopad  2016
  doporučená cena: 350 Kč


  Averzivní demokracie

  Norval, Aletta J.

  Události posledních desetiletí od pádů autoritářských režimů východní Evropy přes barevné revoluce, arabské jaro až po současnou krizi demokracie v etablovaných liberálních demokraciích západu oživily zájem o demokratickou teorii a praxi, o...

  vydáno: září  2016
  doporučená cena: 280 Kč


  Politické strany

  Duverger, Maurice

  Kniha Les partis politiques (1951) Maurice Duvergera, jednoho z nejvýznamnějších představitelů francouzské politologie a ústavního práva, patří mezi zakladatelská díla v oblasti studia politických stran a stranických systémů. I po šedesáti letech...

  vydáno: květen  2016
  doporučená cena: 420 Kč


  Modernismus a fašismus

  Griffin, Roger

  Knihou Modernismus a fašismus vrcholí dlouholetý výzkum renomovaného britského historika Rogera Griffina, který se snaží vysledovat a prokázat podstatu generického fašismu a zároveň jej lokalizovat v kontextu mnoha hnutí modernismu. Griffin v první...

  vydáno: březen  2016
  doporučená cena: 460 Kč


  zobrazit všechny tituly edice