English

ROZŠÍŘENÉ VYHLEDÁVÁNÍ

Katalog Nakladatelství KAROLINUM

SEZNAM TITULŮ AUTORA > Tomášek, Michal

Czech law between Europeanization and globalization

Tomášek, Michal a kol.

Anglické vydání je založeno na předchozích čtyřech svazcích monografie "Nové jevy v právu na počátku 21. století" autorského kolektivu Právnické fakulty UK. Příspěvky byly vybrány a upraveny s ohledem na zahraniční čtenáře a představují důležitý...

doporučená cena: 275 Kč


Nové jevy v právu na počátku 21. století - sv. 2 - Teoretické a ústavní impulzy

Tomášek, Michal - Gerloch, Aleš

Autoři tohoto svazku vymezují podstatné náležitosti demokratického právního státu a analyzují současné modely vázanosti soudů právem. V této souvislosti poukazují na to, že rozsah i obsah "podstatných náležitostí demokratického právního státu" není...

doporučená cena: 250 Kč


Nové jevy v právu na počátku 21. století - sv. 4 - Soukromé právo

Tomášek, Michal

Předposlední svazek rozsáhlé monografie výzkumného týmu Právnické fakulty Univerzity Karlovy se zaměřuje na příčiny a následky proměn současného soukromého práva. Jednotlivé obory soukromého práva současné doby se nevyvíjejí zcela autonomně. Naopak...

doporučená cena: 260 Kč


Interpretation of Law in China

Tomášek, Michal (ed.)

Právnická fakulta UK v Praze a Univerzita v Curychu uspořádaly v březnu 2009 společnou konferenci na téma Kořeny čínského práva a právní kultury.
Předkládaná publikace obsahuje upravené studie účastníků konference a dalších následně oslovených...

doporučená cena: 385 Kč


Právní systémy Dálného východu I

Tomášek, Michal

První svazek knihy Michala Tomáška je věnován historické komparaci právních systémů Dálného východu (Čína, Japonsko, Korea, Vietnam) až do recepce západních právních institutů v devatenáctém století. Odkrývá tak souvislosti, bez kterých nelze...

doporučená cena: 430 Kč


novinka

Detail knihy Právní systémy Dálného východu II

Právní systémy Dálného východu II

Tomášek, Michal

Druhý svazek knihy Michala Tomáška je věnován srovnání současných právních systémů Dálného východu (Čína, Japonsko, Korea, Mongolsko, Vietnam) s jejich zahraničními předobrazy. Ukazuje, jak byly cizí právní pojmy a instituty přejímány do...

doporučená cena: 450 Kč


novinka

Detail knihy Právní systémy Dálného východu II
E-KNIHA

Právní systémy Dálného východu II

Tomášek, Michal

Druhý svazek knihy Michala Tomáška je věnován srovnání současných právních systémů Dálného východu (Čína, Japonsko, Korea, Mongolsko, Vietnam) s jejich zahraničními předobrazy. Ukazuje, jak byly cizí právní pojmy a instituty přejímány do...

doporučená cena: 320 Kč