English

ROZŠÍŘENÉ VYHLEDÁVÁNÍ

Katalog Nakladatelství KAROLINUM

SEZNAM TITULŮ AUTORA > Tomášek, Michal

Czech law between Europeanization and globalization

Tomášek, Michal a kol.

Anglické vydání je založeno na předchozích čtyřech svazcích monografie "Nové jevy v právu na počátku 21. století" autorského kolektivu Právnické fakulty UK. Příspěvky byly vybrány a upraveny s ohledem na zahraniční čtenáře a představují důležitý...

doporučená cena: 275 Kč


Nové jevy v právu na počátku 21. století - sv. 2 - Teoretické a ústavní impulzy

Tomášek, Michal - Gerloch, Aleš

Autoři tohoto svazku vymezují podstatné náležitosti demokratického právního státu a analyzují současné modely vázanosti soudů právem. V této souvislosti poukazují na to, že rozsah i obsah "podstatných náležitostí demokratického právního státu" není...

doporučená cena: 250 Kč


Nové jevy v právu na počátku 21. století - sv. 4 - Soukromé právo

Tomášek, Michal

Předposlední svazek rozsáhlé monografie výzkumného týmu Právnické fakulty Univerzity Karlovy se zaměřuje na příčiny a následky proměn současného soukromého práva. Jednotlivé obory soukromého práva současné doby se nevyvíjejí zcela autonomně. Naopak...

doporučená cena: 260 Kč


Interpretation of Law in China

Tomášek, Michal (ed.)

Právnická fakulta UK v Praze a Univerzita v Curychu uspořádaly v březnu 2009 společnou konferenci na téma Kořeny čínského práva a právní kultury.
Předkládaná publikace obsahuje upravené studie účastníků konference a dalších následně oslovených...

doporučená cena: 385 Kč


Právní systémy Dálného východu I

Tomášek, Michal

První svazek knihy Michala Tomáška je věnován historické komparaci právních systémů Dálného východu (Čína, Japonsko, Korea, Vietnam) až do recepce západních právních institutů v devatenáctém století. Odkrývá tak souvislosti, bez kterých nelze...

doporučená cena: 430 Kč


Právní systémy Dálného východu II

Tomášek, Michal

Druhý svazek knihy Michala Tomáška je věnován srovnání současných právních systémů Dálného východu (Čína, Japonsko, Korea, Mongolsko, Vietnam) s jejich zahraničními předobrazy. Ukazuje, jak byly cizí právní pojmy a instituty přejímány do...

doporučená cena: 450 Kč


Detail knihy Právní systémy Dálného východu II
E-KNIHA

Právní systémy Dálného východu II

Tomášek, Michal

Druhý svazek knihy Michala Tomáška je věnován srovnání současných právních systémů Dálného východu (Čína, Japonsko, Korea, Mongolsko, Vietnam) s jejich zahraničními předobrazy. Ukazuje, jak byly cizí právní pojmy a instituty přejímány do...

doporučená cena: 320 Kč