English

ROZŠÍŘENÉ VYHLEDÁVÁNÍ

Katalog Nakladatelství KAROLINUM

SEZNAM TITULŮ AUTORA > Schwarz, Karl W.

Von Mathesius bis Masaryk

Schwarz, Karl W.

Kniha je souborem statí významného rakouského církevního historika Karla W. Schwarze soustředěných na problematiku protestantismu v českých zemích. Ve čtyřech tematických okruzích předkládá sondy do oblasti josefínské tolerance, postavení církví...

doporučená cena: 350 Kč