English

ROZŠÍŘENÉ VYHLEDÁVÁNÍ

Katalog Nakladatelství KAROLINUM

SEZNAM TITULŮ AUTORA > Čermák, Petr

stránka: [1] [2] [>>]

Mluvnice současné španělštiny (Lingvisticky interpretační přístup)

Zavadil, Bohumil - Čermák, Petr

Kniha je výsledkem mnohaleté práce pražských hispanistů a obsahuje strukturálně funkční pohled na zvukový materiál, morfologii slovních druhů a jejich gramatické kategorie, syntax výpovědi, věty i souvětí. Snahou autorů bylo překročit rámec...

doporučená cena: 480 Kč


Tipología del espanol actual a la luz de la teoría de Vladimír Skalička

Čermák, Petr

Práce představuje španělskému publiku dosud zcela neznámou typologickou teorii významného představitele Pražského lingvistického kroužku Vladimíra Skaličky. Činí tak dvojím způsobem: popisem základních principů této teorie a její aplikací na...

doporučená cena: 190 Kč


Gramática aplicada de la lengua espanola

Čermák, Petr - Castillo, David Andrés

Gramática aplicada de la lengua espa?ola
Petr Čermák
David Andrés Castillo

Cvičebnice španělské gramatiky určená především studentům španělské filologie na univerzitách, ale též všem ostatním zájemcům o prohloubení znalosti...

doporučená cena: 180 Kč


Románské jazyky a čeština ve světle paralelních korpusů

Čermák, Petr - Nádvorníková, Olga a kol.

Monografie Románské jazyky a čeština ve světle paralelních korpusů ověřuje využitelnost paralelních korpusů – konkrétně paralelního korpusu InterCorp (http://ucnk.ff.cuni.cz/intercorp) – pro srovnávací analýzu románských jazyků (španělštiny,...

doporučená cena: 370 Kč


Fonetika a fonologie současné španělštiny

Čermák, Petr

Výrazně přepracované a rozšířené vydání textu publikovaného poprvé v roce 2005 reaguje na nejnovější vývoj v oboru, zejména pak na sérii normotvorných gramatických příruček vydaných španělskou Královskou akademií v letech 2009–2011. Text je primárně...

doporučená cena: 270 Kč


Detail knihy Fonetika a fonologie současné španělštiny
E-KNIHA

Fonetika a fonologie současné španělštiny

Čermák, Petr

Výrazně přepracované a rozšířené vydání textu publikovaného poprvé v roce 2005 reaguje na nejnovější vývoj v oboru, zejména pak na sérii normotvorných gramatických příruček vydaných španělskou Královskou akademií v letech 2009–2011. Text je primárně...

doporučená cena: 190 Kč


Detail knihy Románské jazyky a čeština ve světle paralelních korpusů
E-KNIHA

Románské jazyky a čeština ve světle paralelních korpusů

Čermák, Petr - Nádvorníková, Olga a kol.

Monografie Románské jazyky a čeština ve světle paralelních korpusů ověřuje využitelnost paralelních korpusů – konkrétně paralelního korpusu InterCorp (http://ucnk.ff.cuni.cz/intercorp) – pro srovnávací analýzu románských jazyků (španělštiny,...

doporučená cena: 260 Kč


Detail knihy Sintaxis del espaňol actual
E-KNIHA

Sintaxis del espaňol actual

Zavadil, Bohumil - Čermák, Petr

Kniha je koncipována jako vysokoškolská učebnice syntaxe současné španělštiny a je určena především studentům španělské filologie. Interpretační postupy jsou vyústěním dlouhodobé snahy autorů aplikovat na španělský jazykový materiál výsledky práce...

doporučená cena: 190 Kč