English

ROZŠÍŘENÉ VYHLEDÁVÁNÍ

AKTUALITA květen 2018:


Filosofie en noir

 

Po téměř deseti letech vychází nová kniha Miroslava Petříčka – Filosofie en noir.

Publikace je neobyčejně originální a postupně budovanou meditací, v níž se ukazují meze sdílnosti filosofických (i jiných) pojmů a - v souběžném protipohybu - odhaluje výrazová síla obrazu, která není o nic méně živlem myšlení než tradiční diskurzivní pojmosloví. Autorova suverénní erudice v celé řadě oborů je evidentní již od úvodní juxtapozice (a následně společné intepretace) doktora Fu-manchu a Husserlovy Krize evropských věd.
Karel Thein

Myšlení, ať chce či nechce, odpovídá své době. Po tragické katastrofě holokaustu je platnost této skutečnosti ještě očividnější – a možná i proto jsou knihy poválečné filosofie obtížně srozumitelné. Odpovídají na traumatizující zkušenost, a to znamená: filosofie se ujímá odpovědnosti s vědomím, že má-li být filosofie možná i v druhé polovině 20. století a dále, musí přepsat svou tradici a radikální proměnou musí projít i její diskurs. Je to nezbytné, má-li být schopna vydat své svědectví o této době. Filosofie en noir je záznamem této proměny.

Publikace bude představena ve středu 23. 5. 18:00 v Kampusu Hybernská. Pozvání k diskuzi s autorem přijal publicista a sociolog Fedor Gál.