English

ROZŠÍŘENÉ VYHLEDÁVÁNÍ

SEZNAM ČASOPISŮ NAKLADATELSTVÍ KAROLINUM

stránka: [<<] [1] [2] [3] [4] [5] [>>]

PLZEŇSKÝ LÉKAŘSKÝ SBORNÍK 

Multidisciplinární lékařský časopis uveřejňující původní vědecké práce z teoretických a klinických oborů se souhrny v angličtině, práce zahraničních autorů v angličtině. V kapitole "Ze života fakulty" jsou uvedeny osobní zprávy, zprávy o činnosti fakulty za uplynulý rok a úplná bibliografie ústavů a klinik lékařské fakulty v daném roce. Časopis vychází od roku 1956.

PLZEŇSKÝ LÉKAŘSKÝ SBORNÍK - SUPPLEMENTUM 

Obsahuje práce přednesené na národních a mezinárodních konferencích a sympoziích. Publikace v češtině se souhrny v angličtině, přednášky z akcí s mezinárodní účastí jsou publikovány v angličtině.
PRAEHISTORICA 

Praehistorica jsou odborným akademickým časopisem zaměřeným na archeologii ve Střední Evropě. Časopis vychází od roku 1938 a specializuje se zejména na období pravěku a ranné doby dějinné.

PRAGUE MEDICAL REPORT 

Prague Medical Report is an English multidisciplinary biomedical journal published quarterly by the 1st Faculty of Medicine of Charles University in Prague. Prague Medical Report (Prague Med Rep) is indexed and abstracted by Index-medicus, MEDLINE and PubMed.
The journal makes public primary scientific publications, short communications, casuistry, and reviews. It contains articles based on...

PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE 

Právněhistorické studie (dále jen PHS) jsou odborným recenzovaným časopisem vydávaným od roku 1990 Univerzitou Karlovou v Praze za vědecké garance Ústavu právních dějin Právnické fakulty UK v univerzitním nakladatelství Karolinum. PHS jsou jediné české a slovenské vědecké periodikum v oboru dějin státu a práva.

První číslo časopisu vyšlo v Nakladatelství Československé akademie věd v...

PSYCHOLOGIE PRO PRAXI 

Psychologie pro praxi chce navázat na cennou tradici předchozího odborného časopisu (Psychologie v ekonomické praxi) s tím, že nabízí prostor pro publikování původních příspěvků z psychologie i příbuzných disciplín. Preferovány jsou tyto základní obory: psychologie pedagogická a školní, psychologie práce a...

PSYCHOLOGIE V EKONOMICKÉ PRAXI 

Na konci roku 2008 bylo ukončeno vydávání časopisu Psychologie v ekonomické praxi. Od roku 2009 byl nahrazen časopisem Psychologie pro praxi.
Časopis Psychologie v ekonomické praxi byl určen pro rozvíjení oboru psychologie práce a organizace. Přinášel články z oblasti výzkumu, teorie, metodologie i...

REFLEXE 

Časopis Reflexe byl založen v r. 1985 Ladislavem Hejdánkem a do r. 1989 vyšla tři samizdatová čísla, jež byla v r. 1990 vydána také tiskem. Od tohoto roku vychází časopis nejprve čtyřikrát a později dvakrát ročně. Zaměřuje se na původní studie z filosofie a theologie. Přináší také překlady významných textů světové filosofie, hlavní důraz však klade na autorskou tvorbu. Jeho nepostradatelnou...

Sborník KTF 

Sborník KTF vycházel jedenkrát ročně v letech 1998-2007. Dnes na něj navazuje
Opera Facultatis theologiae catholicae.

SBORNÍK LÉKAŘSKÝ 

Sborník lékařský vycházel, pouze s malou pauzou na přelomu 19. a 20. století, nepřetržitě od roku 1885. Od roku 2004 na jeho tradici navazuje Prague Medical Report.