English

ROZŠÍŘENÉ VYHLEDÁVÁNÍ

SEZNAM ČASOPISŮ NAKLADATELSTVÍ KAROLINUM

stránka: [<<] [1] [2] [3] [4] [5] [>>]

AUC PHILOLOGICA 

AUC Philologica (Acta Universitatis Carolinae Philologica) je akademický časopis publikující jak lingvistické, tak literárně historické a teoretické studie. Nedílnou součástí časopisu jsou i recenze odborných knih a zprávy z akademického prostředí.
Časopis je indexován v databázích CEEOL, DOAJ, EBSCO a ERIH PLUS.

AUC PHILOLOGICA - MONOGRAPHIA 

Monografická řada, ve které jsou od roku 1961 publikovány původní monotematické studie věnované různým lingvistickým a literárním tématům.
AUC PHILOSOPHICA ET HISTORICA 

AUC Philosophica et Historica je víceoborový akademický časopis zaměřený na humanitní a společenskovědné obory (filozofie, psychologie, pedagogika, sociologie, obecné, české a hospodářské dějiny, pomocné vědy historické a archivnictví, etnologie). Časopis je indexován v databázích CEEOL, DOAJ a EBSCO.

AUC PHILOSOPHICA ET HISTORICA - MONOGRAPHIA 

Původní monotematické práce ze společenskovědních oborů (filozofie, psychologie, pedagogiky, sociologie, obecných, českých a hospodářských dějin, pomocných věd historických a archivnictví, etnologie) věnované určitému dějinnému úseku nebo zabývající se určitým problémem či jevem s novodobými hodnotícími aspekty. Vycházejí od roku 1958.

AUC STUDIA TERRITORIALIA 

AUC Studia Territorialia je recenzovaný akademický časopis z oboru teritoriálních studií. Zaměřuje se na otázky politického, hospodářského, společenského a kulturního vývoje zemí Severní Ameriky, Evropy a postsovětské Eurasie ve 20. a 21. století. Vznikl v roce 2001; v současnosti vychází dvakrát ročně, a to v elektronické a tištěné podobě. Publikuje původní odborné studie, recenze, zprávy o...

AUC STUDIA TERRITORIALIA - SUPPLEMENTUM 

In between 2001 and 2008 the journal appeared irregularly. In 2009 it was transformed into a quarterly, and, beginning in 2010, it appears in two series, journal and supplements, both published as quarterlies.

The journal publishes full-length scholarly articles, book reviews, and conference reports. Senior scholars as well as junior researchers are invited to submit contributions for...

AUC THEOLOGICA 

Vědecké periodikum AUC Theologica je věnováno teologii. Tento pojem je užit v širokém, dále diferencovaném smyslu: jsou jím míněny všechny hlavní, propedeutické i auxiliární scientiae sacrae.

Časopis je připravován péčí mezinárodní redakční rady, která má své zázemí na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Vychází v řadě Acta Universitatis Carolinae, již vydává...

CENTRAL EUROPEAN JOURNAL FOR CONTEMPORARY RELIGION 

Central European Journal for Contemporary Religion is a scholarly journal issued both by the Hussite Theological Faculty of the Charles University and Karolinum Press, serving as a publication platform for Comparative Religion and related scholarship. It focuses mainly on contemporary religious phenomena with special (but not exclusive) focus on Central and Eastern Europe. It should serve both as...

CZECH ECONOMIC REVIEW 

The Czech Economic Review (CER) presents original, rigorously peer-reviewed research in economics with solid microeconomic grounds. Coverage includes both theoretical and methodological articles (game theory, mathematical methods in economics) as well as empirical articles (political economy, institutional economics, and public economics). CER encourages also short communications (usually limited...

ENVIGOGIKA 

Elektronický časopis Envigogika byl založen jako recenzované odborné periodikum, jehož cílem je zkvalitnit odborný dialog v oblasti vzdělání a přinášet originální vědecké texty. Pro zvýšení zájmu ze strany pedagogické veřejnosti, využití výsledků teoretického poznání v praxi a také zlepšení oboustranné komunikace s pedagogy, přináší v...