English

ROZŠÍŘENÉ VYHLEDÁVÁNÍ

SEZNAM ČASOPISŮ NAKLADATELSTVÍ KAROLINUM

AUC THEOLOGICA 

Vědecké periodikum AUC Theologica je věnováno teologii. Tento pojem je užit v širokém, dále diferencovaném smyslu: jsou jím míněny všechny hlavní, propedeutické i auxiliární scientiae sacrae.

Časopis je připravován péčí mezinárodní redakční rady, která má své zázemí na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Vychází v řadě Acta Universitatis Carolinae, již vydává...

OPERA FACULTATIS THEOLOGIAE CATHOLICAE 

Opera Facultatis theologiae catholicae Universitatis Carolinae Pragensis Theologica et Philosophica byla recenzovaným periodikem navazujícím na Sborník KTF (vycházel 1998-2007), jež se tematicky soustřeďovala na teologii a filosofii, přičemž oba tyto pojmy byly chápány jako dále diferencované oborové...

Sborník KTF 

Sborník KTF vycházel jedenkrát ročně v letech 1998-2007. Dnes na něj navazuje
Opera Facultatis theologiae catholicae.