English

ROZŠÍŘENÉ VYHLEDÁVÁNÍ

SEZNAM ČASOPISŮ NAKLADATELSTVÍ KAROLINUM

stránka: [1] [2] [3] [4] [5] [>>]

ACTA MEDICA 

Acta Medica (Hradec Králové) is multidisciplinary medical journal published by Faculty of Medicine in Hradec Králové and Karolinum Press. The journal Acta Medica is peer-reviewed and is published quarterly in paper and electronic version. The language of Acta Medica is English. Offerings include review articles, original articles, brief communications, case reports, announcements and notices. The...

ACTA MEDICA - SUPPLEMENTUM 

Časopis Acta Medica Supplementum vycházel pravidelně dvakrát ročně do konce roku 2005.
AUC ENVIRONMENTALICA 

Časopis byl založen v roce 1987. Je zaměřen na originální vědecké publikace věnované interakcím člověka s prostředím, na originální pohledy z oblastí obecné, aplikované a krajinné ekologie, ochrany vody, ovzduší, půdy a přírody. Vítány jsou také publikace zabývající se ekonomickými, legislativními a etickými problémy ochrany prostředí.

AUC GEOGRAPHICA 

Časopis vycházející od roku 1966 seznamuje s aktuálními výsledky vědeckého výzkumu v geografických oborech: fyzické geografie a geoekologie, socioekonomické geografie a regionálního rozvoje, kartografie a geoinformatiky, demografie a geodemografie.
AUC HISTORIA UNIVERSITATIS CAROLINAE PRAGENSIS 

Časopis AUC – Historia Universitatis Carolinae Pragensis s podtitulem „Příspěvky k dějinám Univerzity Karlovy“ je periodikum věnované nejen historii pražské univerzity, ale i dějinám vzdělanosti a studentského hnutí v českých zemích. Časopis vycházející od roku 1960 v rámci univerzitní řady Acta Universitatis Carolinae přináší také materiálové studie uveřejňující původní historické prameny...

AUC INTERPRETATIONES 

AUC Interpretationes. Studia Philosophica Europeanea is a scientific journal founded by the Master Erasmus Mundus “German and French Philosophy in Europe (Europhilosophie)”. It is edited by the Amicale des étudiants Europhilosophie / Studienfreundeskreis EuroPhilosophie and published by the Faculty of Humanities, Charles University, and the Karolinum Press. The journal is published since 2011 and...

AUC IURIDICA 

Acta Universitatis Carolinae Iuridica (dále jen AUCI) je hlavním časopisem Právnické fakulty UK. Vychází od roku 1954, patří tak mezi tradiční právnické časopisy teoretického zaměření.

Jako obecný právnický časopis přináší delší studie i kratší články o jakýchkoli relevantních otázkách v právní teorii i mezinárodním, evropském a vnitrostátním právu. AUCI také publikuje materiály...

AUC KINANTHROPOLOGICA 

SCOPE OF THE JOURNAL
Acta Universitatis Carolinae Kinanthropologica (AUC Kinanthropologica) is an international peer reviewed journal for the publication of research outcomes in the humanities, the social sciences and the natural sciences, as applied to kinathropology. It is a multidisciplinary journal accepting only original unpublished articles in English in the various sub-disciplines and...

AUC MATHEMATICA ET PHYSICA 

Časopis, vycházející od roku 1955, přijímá originální práce z matematiky, informatiky, fyziky, astronomie a fyzice příbuzných oborů psané anglicky, francouzsky a německy. Účelem časopisu je prezentace
vědeckých výsledků zaměstnanců a studentů fakulty. Práce autorů, kteří nejsou členy fakulty, se přijímají pouze v případě, kdy rukopis vznikl na základě spolupráce s některou fakultní složkou....

AUC MATHEMATICA ET PHYSICA - SUPPLEMENTUM 

Časopis je supplementem k AUC Mathematica et Physica.