Práce na aktuální společenská či politická témata určené širšímu okruhu čtenářů.
Edici řídí: Alena Vodáková, Jiří Ryba, Alena Miltová.