English

ROZŠÍŘENÉ VYHLEDÁVÁNÍ

Katalog Nakladatelství KAROLINUM

JIN�� >

stránka: [1] [2] [3] [4] [>>]

Sociální politika v Čechách a na Slovensku po roce 1989

Potůček, Martin - Radičová, Iveta a kol.

Příspěvky uvedené ve sborníku analyzují vývoj sociální politiky v České republice a na Slovensku po roce 1989 s poukazem na to, do jaké míry a proč se začaly odchylovat od relativně kompaktní sociální politiky bývalé čs. federace. Srovnává se vývoj...

vydáno: březen  1999
doporučená cena: 200 Kč


Právněhistorické studie 34

Soukup, Ladislav (ed.)

Anotace není k dispozici.

vydáno: řijen  1996
doporučená cena: 295 Kč


Integrace - znamení doby (Folia paedagogica specialis II.)

Jesenský, Ján (ed.)

Sborník přednášek ze stejnojmenné konference je z menší části zaměřen na otázky integrace minoritních skupin do hlavního proudu společnosti. Převážná část příspěvků je pak věnována různým aspektům integrace zdravotně postižených jedinců.

vydáno: únor  1999
doporučená cena: 125 Kč


Konkurence i partnerství (Německé a čsl. hospodářství v letech 1918-1945)

Kubů, Eduard (ed.)

Sborník 15 studií českých, slovenských a německých historiků je rozdělen do pěti tematických okruhů. 1. Výchozí situace po první světové válce.
2. Meziválečná průmyslová a obchodní politika. 3. Kritická analýza česko-německého tržního...

vydáno: březen  1999
doporučená cena: 275 Kč


Scientia nobilitat. Sborník prací k 75. narozeninám prof. dr. Fr. Kavky

Svatoš, Michal

Sborníkem odborných studií k poctě prof. Františka Kavky, který obsahuje příspěvky od předních historiků českých dějin, zahajuje Ústav dějin Univerzity Karlovy novou publikační řadu, v jejímž rámci budou otiskovány materiálové studie, prameny a...

vydáno: srpen  1999
doporučená cena: 125 Kč


Tón logón asfaleia. Sborník Katolické teologické fakulty UK v Praze k 80....

Brož, Jaroslav (ed.)

Větší část sborníku tvoří příspěvky z různých oborů současného biblistického bádání. Čeští i zahraniční biblisté nabízejí exegetická řešení obtížných starozákonních i novozákonních veršů, významů některých slov a pojmů, představují metody sémantické...

vydáno: květen  2000
doporučená cena: 295 Kč


Právněhistorické studie 35

Soukup, Ladislav (ed.)

Anotace není k dispozici.

vydáno: řijen  2000
doporučená cena: 440 Kč


Věda v Československu v letech 1945 - 1953

Zilynská, Blanka - Svobodný, Petr (eds.)

Sborník odborných studií z konference Věda v Československu v letech 1945-1953 je tematicky rozdělen do deseti kapitol : vysoké školy, vznik ČSAV a proměny vědeckých institucí, slovenské a polské paralely, věda a kultura, věda a politika,...

vydáno: listopad  1999
doporučená cena: 210 Kč