English

ROZŠÍŘENÉ VYHLEDÁVÁNÍ

Katalog Nakladatelství KAROLINUM

PODROBNOSTI O TITULU:

Železniční reforma v Německu

[Railroad reform in Germany]

Nigrin, Tomáš - Tomeš, Zdeněk - Seidenglanz, Daniel - Mlsna, Petr a kol.

e-kniha,  1. vydání
vydáno:  srpen 2017
ISBN 9788024636320 (PDF)

doporučená cena:  170 Kč

obálka
E-KNIHA


K dispozici také jako

TIŠTĚNÁ KNIHA


Německo vždy představovalo jedno z nejvýznamnějších center železniční dopravy v Evropě a představuje jednu ze zemí s nejkomplexněji provedenou železniční reformou a liberalizací železničního odvětví na světě. Odborná monografie se věnuje vývoji železničního odvětví v Německu v posledních desetiletích a reformě, která železnice zcela zásadně proměnila. Publikace kombinuje pohledy historicko-politické, geografické a právní. Ukazuje politické zásady stávající železniční reformy včetně dopadů německého znovusjednocení v roce 1990, charakterizuje dopravně-geografickou situaci, zabývá se jejím právním rámcem a také vybranými problémy, které vyvstaly v jejím průběhu.
Publikace vznikla v rámci širší edice Železniční reformy, v jejímž rámci je sledován jak teoretický pohled, tak i příklady z vybraných evropských zemí.