English

ROZŠÍŘENÉ VYHLEDÁVÁNÍ

Katalog Nakladatelství KAROLINUM

PODROBNOSTI O TITULU:

Identity, Tradition and Revitalisation of American Indian Culture

Půtová, Barbora

e-kniha,  1. vydání
vydáno:  březen 2017
ISBN 9788024635859 (PDF)

doporučená cena:  240 Kč

obálka
E-KNIHA


K dispozici také jako

TIŠTĚNÁ KNIHA


Kolektivní monografie "Identity, Tradition and Revitalization of American Indian Culture" je věnována aktuální problematice revitalizace tradiční kultury a umění amerických indiánů. Zvláštní pozornost je zaměřena na pojetí nativní identity a otázce, jakým způsobem mohou původní obyvatelé Ameriky svobodně rozvíjet tradiční kulturu v moderní a stále více globalizované společnosti. Mezi hlavní témata knihy patří analýza vlivu moderní a postmoderní civilizace na indiánské kultury a postižení procesů a mechanismů, jimiž se v současnosti kulturní dědictví a etnická identita amerických indiánů uchovává anebo naopak ztrácí. Jednotlivé studie, které charakterizuje tematická pestrost a pluralita výzkumných perspektiv, usilují přispět k širší diskusi na aktuální téma tradice, modernita, etnicita a kulturní identita v perspektivě antropologie moderních světů.