English

ROZŠÍŘENÉ VYHLEDÁVÁNÍ

Katalog Nakladatelství KAROLINUM

SEZNAM TITULŮ AUTORA > Šubrt, Jiří

stránka: [1] [2] [3] [>>]

Talcott Parsons a jeho přínos soudobé sociologické teorii

Šubrt, Jiří (ed.)

Talcott Parsons (1902 - 1979) je nepřehlédnutelnou postavou dějin světové sociologie 20. století, o jejímž významu a přínosu se již po několik desetiletí vedou spory. Zatímco pro jedny je Parsons tím, kdo zásadním způsobem pozvedl sociologickou...

doporučená cena: 220 Kč


Soudobá sociologie I. Teoretické koncepce a jejich autoři

Šubrt, Jiří a kol.

Publikace mapuje významné teoretické trendy, jež ovlivňují charakter sociologie na počátku 21. století. Je určena studentům, kteří mají tuto problematiku ve svých studijních osnovách, i všem ostatním zájemcům z řad odborné i širší veřejnosti....

doporučená cena: 295 Kč


Kultury, civilizace, světový systém

Šubrt, Jiří - Árnason, Jóhann Páll (eds.)

Kniha přináší aktuální pohledy na otázky, které jsou kladeny v rámci historické sociologie, zejména té její části, jež je označována termínem civilizační analýza. Klíčová témata práce jsou spojena s koncepty civilizace a kultury v singuláru i...

doporučená cena: 275 Kč


Soudobá sociologie II. Teorie sociálního jednání a sociální struktury

Šubrt, Jiří a kol.

Série učebních textů je zaměřena na aktuální otázky soudobé sociologie; druhý díl se tematicky orientuje na problematiku sociálního jednání a sociální struktury. Komplikovaný a nejednoznačný vztah mezi těmito dvěma klíčovými pojmy představuje už po...

doporučená cena: 305 Kč


Postparsonsovské teorie sociálních systémů

Šubrt, Jiří (ed.)

Publikace je věnována přístupům, které v rámci soudobé sociologie rozvíjí systémová teorie. Představy o sociálních systémech prošly v dějinách sociologického myšlení několika fázemi. Počátky jsou spojeny s pojmem sociální organismus (H. Spencer) a s...

doporučená cena: 240 Kč


Archaická latina

Pultrová, Lucie - Urbanová, Daniela - Malá, Marie - Šubrt, Jiří - Šubrt, Jiří

Učební text pro studenty Filozofické fakulty UK. Po úvodním výkladu jazykové situace na území Itálie, tedy v jakém jazykovém prostředí se latina konstituovala a vyvíjela, následuje pojednání o převzetí a šíření písma a vývoji latinské abecedy. Ve...

doporučená cena: 200 Kč


Archaická latina

Pultrová, Lucie - Urbanová, Daniela - Malá, Marie - Šubrt, Jiří - Šubrt, Jiří

Učební text pro studenty Filozofické fakulty UK. Po úvodním výkladu jazykové situace na území Itálie, tedy v jakém jazykovém prostředí se latina konstituovala a vyvíjela, následuje pojednání o převzetí a šíření písma a vývoji latinské abecedy. Ve...

doporučená cena: 200 Kč


Historické vědomí obyvatel České republiky perspektivou sociologického výzkumu

Šubrt, Jiří - Vinopal, Jiří a kol.

Kniha otevírá nový pohled na zkoumání vztahu lidí k dějinám a jejich představ o minulosti. Historické vědomí je zde sociologickou perspektivou prezentováno nejen jako látka pro teoretické uvažování, ale především pro empirický výzkum. Klíčovou linií...

doporučená cena: 270 Kč