English

ROZŠÍŘENÉ VYHLEDÁVÁNÍ

Katalog Nakladatelství KAROLINUM

SEZNAM TITULŮ AUTORA > Duběda, Tomáš

Jazyky a jejich zvuky

Duběda, Tomáš

Kniha přináší souhrnný pohled na zvukové (fonologické a fonetické) bohatství jazyků světa. Zkoumá šíři artikulační a prozodické variability, vymezuje univerzálie, navrhuje typologické modely, uvádí dostupné fonetické databáze a popisuje metodologii...

doporučená cena: 250 Kč


Études de prosodie contrastive franco-tchéque

Duběda, Tomáš

Předkládaná publikace přináší studii prozódie dvou evropských jazyků, francouzštiny a češtiny, a to z kontrastivního hlediska inspirovaného metrickou a autosegmentální fonologií. Monografie je členěna do pěti částí. V první části autor shrnuje...

doporučená cena: 250 Kč


Detail knihy Études de prosodie contrastive
E-KNIHA

Études de prosodie contrastive

Duběda, Tomáš

Předkládaná publikace přináší studii prozódie dvou evropských jazyků, francouzštiny a češtiny, a to z kontrastivního hlediska inspirovaného metrickou a autosegmentální fonologií. Monografie je členěna do pěti částí. V první části autor shrnuje...

doporučená cena: 160 Kč


Překlad do nemateřského jazyka

Duběda, Tomáš - Mraček, David - Obdržálková, Vanda

Profesně tolerovaná a hojně uplatňovaná praxe překládání do nemateřského jazyka (tzv. nerodilý překlad) patří mezi málo popsané fenomény. Předkládaná kolektivní monografie proto nejprve mapuje názory translatologů a aktérů překladatelského trhu na...

doporučená cena: 290 Kč