English

ROZŠÍŘENÉ VYHLEDÁVÁNÍ

AKTUALITA leden 2018:


Edice Myšlení současnosti

 

Vážení čtenáři,

první příspěvek letošního roku se Vám představí v edici Myšlení současnosti.

Pro současné myšlení je charakteristické rozšiřování polí tradičně definovaných oborů, což platí i o filosofii. Cílem edice by mělo být předvést tuto tendenci jak výběrem autorů a knih (domácích i cizích), tak i tematicky zaměřenými monografiemi, ukázat cosi jako filosofii v dialogu s přítomností i s jinými oblastmi vědění. Je však zjevné, že ve slově "přítomnost" je třeba klást důraz nikoli na chronologii, nýbrž na vše to, co naše doba chápe jako to, co je s ní nějak stále současné. Edici řídí Miroslav Petříček.

V edici již vyšlo:

Georges Canguilhem: Poznávání života
Olivier Mongin: Urbánní situace
Étienne Balibar: Spinoza a politika
Kateřina Svatoňová a Kateřina Krtilová (eds.): Mizení. Fenomény, mediální praktiky a techniky na prahu zjevného
Françoise Dasturová: Smrt. Esej o konečnosti