English

ROZŠÍŘENÉ VYHLEDÁVÁNÍ


NOVINKY:

Ve světle kabaly: Židovská mystika v polské literatuře meziválečného období

Benešová, Michala

cena: 380 Kč

Kniha Ve světle kabaly mapuje reflexi židovské religiózní a mystické tradice v polské meziválečné literatuře, a to na příkladu tří autorů,...

(Neue) Bibliographie zum deutsch-tschechischen Sprachvergleich

Šimečková, Alena a kol.

cena: 140 Kč

Německo-české jazykové srovnání stojí v centru zájmu různých akademických pracovišť v České republice i zahraničí. Z toho pramení mj. i...

Kapitoly z dějin klasické anatomie I

Doležal, Antonín a kol.

cena: 220 Kč

Anatomické poznatky se tvoří již přes 2000 let, publikace se zabývá antickými počátky oboru, sleduje klíčové osobnosti působící v Egyptě,...


NOVINKY - E-KNIHY:

Detail knihy Tři studie o trestním právu v českých zemích v 17. a v první polovině 18. století
E-KNIHA

Tři studie o trestním právu v českých zemích v 17. a v první polovině 18. století

Malý, Karel

cena: 150 Kč

Trestní právo není jen soubor právních předpisů stanovujících, co je trestný čin a jakými tresty má být pachatel postižen. Trestní zákoníky...

Detail knihy Návraty
E-KNIHA

Návraty

Králová, Kateřina - Kubátová, Hana (eds.)

cena: 310 Kč

Konec druhé světové války je často vnímán jako ukončení násilí, počátek míru a návrat k normalitě. Avšak monografie Návraty. Poválečná...

Detail knihy Perifrastické konstrukce v portugalštině
E-KNIHA

Perifrastické konstrukce v portugalštině

Jindrová, Jaroslava

cena: 130 Kč

Cílem práce je podat přehled perifrastických konstrukcí s významem fázovosti v současné evropské portugalštině.
Při jejich klasifikaci...

V TISKU:

Detail knihy Urbánní situace

Urbánní situace

Olivier, Mongin

cena: 340 Kč

Francouzský filosof a esejista Olivier Mongin nabízí strukturované pojednání toho, co dnes, v době globalizace, znamená město nebo urbánní...

Detail knihy Nahlédnutí do středověku

Nahlédnutí do středověku

Šmahel, František

cena: 430 Kč

Protimluvy v titulu nemají jen upoutat pozornost příštích čtenářů. Větší část knihy spojuje poznání, že mnohé ve středověku bylo jinak, než...

Detail knihy Svatováclavská bible

Svatováclavská bible

Koupil, Ondřej

cena: 420 Kč

Biblí česká, to jest svaté Písmo podlé starožitného a obecného latinského od všeobecné církve svaté římské potvrzeného a užívaného...

KALENDÁŘ AKCÍ:

starší akce

AKTUALITY :

 

Vážení čtenáři,

rádi bychom Vám představili první titul edice Teologie. Monografie Zápolení o pravdu, naději a lidskou důstojnost přináší podstatné rozšíření předchozích výzkumů v oblasti vztahů katolické teologie k poznatkům přírodních věd v minulém a předminulém století. V první části autor představuje poměr dobové teologie k astronomii a neshledává zde sebemenší konflikt. Druhá část pojednává o postoji teologie k evoluci v oblasti fauny a flóry. I zde se rýsuje značná otevřenost k faktu evoluce, nikoli však k jejímu materialistickému pojetí. Hlavní třecí plochou byla vize evolučního vzniku lidstva, která vyvolávala bouřlivé diskuse nejen v oblasti teologie, ale také mezi představiteli jiných vědních oborů. Autor zachycuje nejen postoje českých teologů, ale také těch, kdo tuto koncepci vzniku lidstva propojovali s křesťanskou teologií stvoření a antropologií již od posledních desetiletí 19. století a na počátku století dvacátého.

„Z hlediska historického ponoru a teologické systematičnosti je u nás tato monografie o vztahu teologie a přírodních věd jedinečná. Nabízí mimořádný rozsah pramenů a autorských reflexí a zaujme nejen čtenáře křesťanské orientace.“

Zdeněk A. Eminger, iLiteratura.cz