English

ROZŠÍŘENÉ VYHLEDÁVÁNÍ


NOVINKY:

Umění a péče o duši u Jana Patočky

Josl, Jan

cena: 190 Kč

Inspirace antickou filosofií, zvláště sókratovsko-platónským momentem, se v díle Jana Patočky promítla do klíčového motivu „péče o duši“,...

Asedios al caimán letrado: literatura y poder en la Revolución Cubana

Gallardo-Saborido, Emilio J.

cena: 190 Kč

Publikace předkládá analýzu různých podob kubánské revoluční literatury od roku 1959 až do současnosti. Příspěvky autorů z různých zemí...

Nerovný boj o víru

Kadeřábek, Josef

cena: 370 Kč

Kniha „Nerovný boj o víru. Páni z Martinic a rekatolizace města Slaný“ se zabývá proměnou identity slánských měšťanů v 17. století. Vypráví...


NOVINKY - E-KNIHY:

Detail knihy Society for the Prevention of Cruelty to Animals
E-KNIHA

Society for the Prevention of Cruelty to Animals

Pick, Jiří Robert

cena: 270 Kč

Podtitul díla zní "Humoristická - pokud je to možné - novela z ghetta". Známý pražský satirik, spolutvůrce "divadel malých forem" a...

Detail knihy Asedios al caimán letrado: literatura y poder en la Revolución Cubana
E-KNIHA

Asedios al caimán letrado: literatura y poder en la Revolución Cubana

Gallardo-Saborido, Emilio J.

cena: 130 Kč

Publikace předkládá analýzu různých podob kubánské revoluční literatury od roku 1959 až do současnosti. Příspěvky autorů z různých zemí...

Detail knihy The Pied Piper
E-KNIHA

The Pied Piper

Dyk, Viktor

cena: 200 Kč

Básník, prozaik, dramatik a publicista Viktor Dyk se v této novele (časopisecky 1911–1912, knižně 1915) inspiroval starou saskou pověstí,...

V TISKU:

Detail knihy Japonské složené partikule v užití a srovnání

Japonské složené partikule v užití a srovnání

Kanasugi, Petra - Sachiko, Kurihara - Yamada, Harumi

cena: 370 Kč

Předkládaná publikace
– podrobně zpracovává téměř dvě stě složených partikulí, které pokrývají významnou část střední a pokročilé...

Detail knihy Zelené dějiny světa

Zelené dějiny světa

Ponting, Clive

cena: 450 Kč

Publikace přináší nový pohled na dějiny lidstva, vzestup velkých civilizací a příčiny jejich pádu. Upozorňuje na to, jak zásadním se stalo...

Detail knihy Morální základy politiky

Morální základy politiky

Shapiro, Ian

cena: 320 Kč

Kniha současného amerického politického teoretika Iana Shapira je věnována zkoumání legitimity politické moci. Autor nejprve charakterizuje...

KALENDÁŘ AKCÍ:

23.05.2018 18:00

Uvedení knihy Miroslava Petříčka Filosofie en noir

Kde: Kampus Hybernská, Hybernská 4, Praha1

Nakladatelství Karolinum Vás srdečně zve na uvedení knihy Miroslava Petříčka Filosofie en noir.
Pozvání na následnou diskuzi s autorem přijal publicista a sociolog Fedor Gál.

starší akce

AKTUALITY :

 

Po téměř deseti letech vychází nová kniha Miroslava Petříčka – Filosofie en noir.

Publikace je neobyčejně originální a postupně budovanou meditací, v níž se ukazují meze sdílnosti filosofických (i jiných) pojmů a - v souběžném protipohybu - odhaluje výrazová síly obrazu, která není o nic méně živlem myšlení než tradiční diskurzivní pojmosloví. Autorova suverénní erudice v celé řadě oborů je evidentní již od úvodní juxtapozice (a následně společnou intepretace) doktora Fu-manchu a Husserlovy Krize evropských věd.
Karel Thein

Myšlení, ať chce či nechce, odpovídá své době. Po tragické katastrofě holokaustu je platnost této skutečnosti ještě očividnější – a možná i proto jsou knihy poválečné filosofie obtížně srozumitelné. Odpovídají na traumatizující zkušenost, a to znamená: filosofie se ujímá odpovědnosti s vědomím, že má-li být filosofie možná i v druhé polovině 20. století a dále, musí přepsat svou tradici a radikální proměnou musí projít i její diskurs. Je to nezbytné, má-li být schopna vydat své svědectví o této době. Filosofie en noir je záznamem této proměny.

Publikace bude představena ve středu 23. 5. 18:00 v Kampusu Hybernská. Pozvání k diskuzi s autorem přijal publicista a sociolog Fedor Gál.